Våra TjänsterBYGGMÄTNING

Vi utför alla typer av inmätning och utsättning inom bygg- och anläggningsbranschen enlig SIS standarder och toleranser. Vi erbjuder mätningstjänster för alla typer av byggprojekt, som t.ex. bostadshus, kontorsbyggnader, idrotts- och industrianläggningar samt anläggningsprojekt. Vi utför kontrollmätningar på byggplatsen av strukturer som broar och vägar samt inmätning och utsättning av asfaltbelagda ytor, terrasser, pålar, fundament, betongkonstruktioner och andra strukturer. Vi strävar oss för att hjälpa dig med allt du behöver inom mätning.
MASKINSTYRNING

GeoTop hjälper med support och filer för maskinstyrning av olika system som t.ex. Scanlaser (Hexacon Leica Geosystems), MOBA, Trimble. Vår kompetent personal kan hjälpa både i fält och med hjälp av fjärranslutning om sådan finns. Vi förbereder designdata i form av punkter, linjer eller 3d terrängmodell och utför kontroll när sådan behövs


NÄTUTJÄMNING

Vi hjälper våra kunder med stomnät/bruksnät för olika typ av projekt från start. GeoTop utför analys, mätning samt beräkning av nätet både i plan och höjd.


MÄNGDREGLERING

GeoTop utför mängdreglering enligt AMA/MER för olika projekt. Vi använder olika metoder som tex klassisk volymberäkning och MBS med hjälp av normal sektioner. GeoTop hjälper kunder med själva beräkningar samt redovisning av resultat till beställare. Vi utför kvalitet kontroll av mängder som beräknad av andra entreprenörer eller projektering byråar. Allt ska vara rätt!


LÄGESKONTROLL

GeoTop utför lägeskontroll både för företag och privata kunder. Vi har utstaknings- och lägeskontroll tillstånd nästan från alla kommun inom Stockholm län. Tveka inte att kontakta oss för offert


PROJEKTERINGSMÄTNING

GeoTop levererar alla typ av inmätning för projekterinsunderlag. Vi utför inmätning både utomhus (vägar, gator, markområden, byggnader, olika elementar av infrastruktur) och inomhus (väggar, golv, bärande delar i konstruktion). Alla data kan levereras i önskad format som tex DWG eller PDF.


VÄGARBETEN

GeoTop har stor erfarenhet inom vägarbeten som tex ombyggnation av befintliga vägar eller byggnation av nya vägar samt GC-vägar, rondeller, busshållplatser. Vi tar ansvar från början av projekt till slut och hjälper med stomnät, terräng/mark inmätning, modeller för maskinstyrning, utsättning och inmätning, mängreglering samt relationsunderlag.