Våra projekt

 

Nedan i listan hittar ni några av våra projekt .

Östermalms saluhallÖstermalms Saluhall byggdes år 1888. Sedan dess har det kompletterats med nya väggar och mindre inredningar över tid. Saluhallen behövde en rejäl renovering för att bevara byggnaden för framtiden och fortsatt verksamhet. GeoTop AB upprättade ett stomnät med inmätningar av befintliga väggar. Vi arbetade med utsättning av VA i källarplan samt entréplan, pelare för nya handlaröar och balkonger i hallen, alla nya dörröppningar, avväxlingar, brunnar, uppstick m.m. GeoTop deltar aktivt i planering, projektering och ledning av projektet. Vår erfarna personal utförde inmätningar av el och VA för relationshandlingar.

Beställare: COWI Projekt Byrån AB.ÅR: 2013-2019.

Telegrafberget


Nacka kommun planerar att förvandla Telegrafberget från en övergiven oljedepå till ett havsnära, attraktivt område. GeoTop AB fick på uppdrag av Uppländska berg at sköta utsättning för 2 projekt – Brf Kajen och Gata 5. Brf Kajen innebär 3 nya hus med totalt 116 exklusiva lägenheter med panoramavy över Lidingö. Gata 5 är vägprojekt med vändplan och kajen, som ska byggas vid Brf Kajen. GeoTop AB utför volymberäkningar med mängreglering enligt AMA/MER. Resultatet redovisas till beställare.


Beställare: Uppländska berg.


ÅR:2019

Vita Liljans väg


Stockholm stad förbättras och utvecklas för framtidens skull. Tre nya hyreshus kommer på Vita Liljans väg och i samband med det kommer busshållplatsen att göras om och förbättras och omgivande gångvägar kommer att ändras. Vita Liljans väg kommer byggas om med reparation av befintlig bro och nya VA ledningar samt kablar kommer läggas in, belysning kommer bytas ut. GeoTop är på plats och hjälper med stomnät, terräng inmätning samt utsättning och inmätning. Vi tar ansvar för mängreglering av hela projekt enligt AMA/MER och kommer redovisa resultat till beställaren.


Beställare: SVEAB


ÅR:2019

Vi är här för att nå era mål


Kontakta oss